RSS

ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားေတာ္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

04 Feb

၁။ နဖူးလက္တင္ အိပ္ရာ၀င္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ကာ စဥ္းစားပါ။

၂။ လူ႕ေဘာင္ေလာကီ ႏြားကိုမွီ လီလီျဖာျဖာ အက်ိဳးလာ။

၃။ ႏြားအရင္းျပဳ ပစၥည္းမွဳ စုလုိ႕လွဴတာေက်းဇူးပါ။

၄။ လူတုိ႕ကိုးကြယ္ ဘုရားတည္ အုတ္သယ္တုိက္ရွာ ႏြားတုိ႕မွာ။

၅။ သိမ္၊ေက်ာင္း၊ဇရပ္၊ ေဆာက္တုံလတ္ မျပတ္ႏြားတုိ႕မွာ ရုန္းရရွာ။

၆။ လင္ေနသားေမြးအိမ္ေထာင္ေရး အေျပးရုန္းတာ ႏြားသတၱ၀ါ။

၇။ ႏြားမွာ ပိန္ခ်ဳံး တကုန္းကုန္း ရုန္းရ၀န္တာ ထြန္လယ္ယာ။

၈။ ေျပာင္း၊ပဲ၊ဗူး၊ႏွမ္း၊၀ါ၊ခရမ္း၊းစိုက္ခန္းႏွဳိက္ပါ ရုန္းရရွာ။

၉။ လွည္းကျဖဳတ္ဟယ္စပါးနယ္ တကယ္ခုိင္းတာ ပတ္ပတ္ခ်ာ။

၁၀။ ေကာက္ျပန္႕ဆင္းခုိက္ သစ္ကိုတုိက္ ရုိက္လုိက္ေက်ာမွာ ၾကိမ္ဒဏ္ရာ။

၁၁။မိန္းမမီး၀င္ ထင္းတုိက္လွ်င္ ႏြားပင္ခိုင္းရွာ မညွာတာ။

၁၂။ေတာေတာင္ၾကီးထဲသစ္ကိုဆြဲ  အားခဲရုန္းတာ ႏြားတုိ႕ပါ။

၁၃။ဘုရားပြဲသြား တဟားဟား ေပ်ာ္ပါး ေပရွာ လူတုိ႕မွာ။

၁၄။မျပတ္၀န္ရုန္း ႏြားပခုံး ဟုန္းဟုန္းေတာက္ကာ ေလာင္မီးျပာ။

၁၅။ၾကမ္းတမ္းစြာပဲ (ဟဲ့ အမဲ) ၾကိမ္ဆဲခါခါ ခံရရွာ။

၁၆။ ေျခကုန္လက္ပန္း ေမာဟုိက္ႏြမ္း မလွမ္းႏိုင္ရွာ ရုန္းရပါ။

၁၇။ မွက္ျခင္က ကိုက္ ၾကိမ္ႏွင့္ရိုက္ ၀ဋ္္ဆုိက္ေလတာ ႏြားတုိ႕သာ။

၁၈။ ႏြားတုိ႕လုပ္ေပးေရႊသူေဌး ေငြေရးက်ယ္စြာ လူတုိ႕သာ။

၁၉။ လက္ေကာက္ဆဲြၾကိဳဴးစိန္ဆံထုိး မ်ိဳးမ်ိဳးေကာင္းရွာ ႏြားလုပ္စာ။

၂၀။ ႏြားေခ်းတန္ဖုိး သီးႏွံျဖိဳး မ်ိဳးမ်ိဳးေကာင္းရွာ လယ္ေတာင္ယာ။

၂၁။ႏွာေခါင္းေသြးယို ႏြားေခ်းကို ေဆးလိုရွဴတာ ေက်းဇူးပါ။

၂၂။ ႏြားနုိေထာပတ္ ေဘာဇဥ္ ျမတ္ ကပ္လွဴဳရတာ အက်ိဳးျဖာ။

၂၃။ ကေလးလူၾကီး ႏြားနုိ႕မွီး ဖိစီးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းကြာ။

၂၄။ ထူးထူးေထြေထြ ေက်းဇူးေတြ ျပဳေလမ်ားစြာ ႏြားသတၱ၀ါ။

၂၅။ ေက်းဇူးေတြမ်ား သို႕ေသာ္ျငား ေကၽြးထားပုံမွာ စုတ္ခ်ာခ်ာ။

၂၆။ေကာက္ရိုးကို မွ ျမက္ေျခာက္စ မ၀ေရစာ ေကၽြးၾကတာ။

၂၇။ခိုင္းလုိ႕ အာကုန္ သားသတ္ရုံ စုပုံပို႕ရွာ ႏြားတုိ႕မွာ။

၂၉။ အရုဏ္လည္းတက္ ႏြားအသက္ ဓားလက္နက္ မွာ ေသရရွာ။

၃၀။ ဓားကို လည္းႏုတ္ ၀ိညာဥ္ျပဳတ္ အဟုတ္ႏြားမွာ ေသရရွာ။

၃၁။ မိကြဲဖကြဲ ဘူဘူဘဲ အျမဲေအာ္ရွာ ႏြားေလးမွာ။

၃၂။ ေက်းဇးူၾကီးမား ႏြားကိုမ်ား သတ္စားရက္တာ လူမ်ားစြာ။

၃၃။ ႏြားတုိ႕ေသထ ေနာက္ဘ၀ ျဖစ္ၾကမည္သာ ဘီလူးရြာ။

၃၄။ ေက်းဇူးၾကီးမား ထုိသည္ႏြား ေထာက္ထားအပ္စြာ မ်ားသူငါ။

၃၅။ႏြားသား ဆုိ လွ်င္စားေရွာင္ၾကဥ္ ကင္းစင္ေရာဂါ ေဘးဘယာ။

၃၆။ ငရဲလည္းလြတ္ လူ႕က်င့္၀တ္ မခၽြတ္မွန္စြာ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၃၇။ေက်းဇူးၾကီးမား ထုိႏြားသား စားရက္ေလရွာ လူမ်ားစြာ။

၂၈။ သတ္မည့္တံဆိပ္ ထိပ္မွာႏွိပ္ ၾကိတ္ျပီးငိုရွာ သူတုိ႕မွာ။

post by စိုင္းေဆခမ္း

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: